KOEKIE Kinderen Op Eigen Kracht IEvenwicht

 

KOEKIE is een jonge onderneming, bestaande uit twee pedagogen die zich richten op individuele begeleiding bij autisme en passend onderwijs. Naast het begeleiden van kinderen en jongeren organiseert KOEKIE workshops, informatieavonden en een brusjescursus. Daarnaast is het KOEKIE autisme blog online te volgen.

 

Kinderen groeien op in een maatschappij waarin van hen verwacht wordt dat ze vanaf een jonge leeftijd zelfstandig functioneren, problemen oplossen, reflecteren en verstandige keuzes kunnen maken. Iets wat juist voor deze, vaak kwetsbare doelgroep, lastig kan zijn. Deze kinderen zullen zich beter staande kunnen houden wanneer ze vertrouwen hebben in zichzelf. KOEKIE plaatst het kind centraal en sluit zoveel mogelijk aan bij de talenten en interesses van het kind.

 

“Begeleiden doe je zo: Verbinden, verwonderen, vergroten en versterken”

 

www.symptomen-autisme.nl