WELKOM

Het Praktijkcentrum Carnisse werd gedwongen te stoppen!

De individuele praktijkhouders zullen met hun activiteiten individueel doorgaan.
Hiervoor kunt u met hun zelf  verder direct contact opnemen.

Het samenwerkingsverband is per 15 september ontbonden.

Gemeente heeft in haar beleid geen ruimte meer voor een complementair zorgverband
en kiest voor een individuele aanpak met veel hogere huren.
Dat de geestelijke- en preventieve zorg hiermee indirect duurder en lastiger te bereiken wordt is verder een zaak voor de burger zelf is ons te kennen gegeven.

 

Alle betrokkenen van het centrum kunnen binnenkort hier een doorverwijzing vinden naar facebook pagina’s waar je je kunt verbinden om zaken en ervaringen  te delen over de complementaire zorg en hoe deze maatschappelijke taak wordt ingevuld door de gemeentedienst vastgoed van Barendrecht. Deze pagina vind je op: https://www.facebook.com/betrokkenbijbarendrecht/

Praktijkcentrum Carnisse is een complementair zorgcentrum en vervuld daarmee een belangrijke functie.

We willen deze diensten ook kunnen blijven aanbieden aan mensen met minder inkomen,
door maatschappelijk betrokken te blijven, non-profit te exploiteren
ook al vergoeden verzekeraars steeds minder tot helemaal niets.

Deze zorg en gezondheidsinspanning is nu meer dan ooit nodig!

 

Praktijkcentrum Carnisse


In PraktijkcentrumCarnisse vindt u onafhankelijke professionele mensen, die vanuit hun eigen werkgebied en in onderlinge samenwerking begeleiding kunnen bieden. Voor volwassenen en kinderen kunt u terecht bij PraktijkcentrumCarnisse voor een multidisciplinaire benadering en een mensgerichte behandeling. Of het nu gaat om psychische hulp, dieet of beweegadvies, accupunctuur, hypnotherapie, yoga of pedagogische begeleiding van kinderen, wij hebben het onder één dak!

 

Praktijkcentrum Carnisse werkt nauw samen met Gezond zijn Centrum Zwijndrecht o.l.v. huisarts dr. Broekman.
Dr. Broekman is ook medisch adviseur van ons behandelteam.

 

Visie (behandelaars)

Ons PraktijkCentrum is ontstaan doordat verschillende individuele praktijkhouders naast hun eigen praktijk opzetten ook samenwerking binnen de gezondheidszorg wilden realiseren. Dit omdat heel de mens immers als eenheid functioneert. Traditioneel is een ieder gericht op het behandelen van een gedeelte van de mens.

In ons praktijkcentrum zijn de behandelaars leergierig en willen we het optimale uit de zorg halen. Dit zorgt ervoor dat u erop kunt vertrouwen dat elke behandelaar up to date zal zijn met de ontwikkelingen binnen zijn of haar beroep en zal voldoen aan de juiste bij- en nascholing. Hiernaast streven we ernaar het optimale uit onze (multidisciplinaire)samenwerking te halen door van elkaar te leren door:

 

 • Open te staan voor een andere kijk op hetzelfde probleem.
 • Open te staan voor een andere aanpak qua behandeling.
 • Onze behandelingen optimaal op elkaar af te stemmen zodat
  Heel de mens optimaal kan functioneren.
 • Om andere beroepen in de gezondheidszorg als aanvulling op je eigen beroep te zien.
 • De grenzen van je eigen vakgebied goed te kennen.

 

Wij zijn niet bang om onze eigen grenzen te erkennen en hulp in te schakelen van collega’s voor een andere kijk. Door open communicatie met elkaar en met de reguliere geneeskunde willen wij ervoor zorgen dat u niet langer van het kastje naar de muur gestuurd wordt, maar dat u op 1 centrale plek terecht kunt met uw klachten en dat voor u een passende oplossing gezocht zal worden zonder dat u keer op keer hetzelfde verhaal moet vertellen.

Visie (heel de mens)

In de onderlinge samenwerking van Praktijkcentrum Carnisse erkennen we allemaal de invloed van elk gedeelte op het gehele functioneren. Dit heeft als doel dat klachten echt aangepakt worden en niet onnodig terugkeren, chronisch worden of dat problemen zich enkel verplaatsen. In het bieden van complementaire zorg staat centraal dat de reguliere zorg wordt gerespecteerd en eventueel wordt geïntegreerd of aangevuld in de behandeling. Juist deze visie zorgt er voor dat regulier en complementair elkaar optimaal kunnen versterken.

 

Op deze manier willen we met deze multidisciplinaire aanpak kwalitatief optimale zorg bieden. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn verbondenheid, gelijkwaardigheid en het nemen van zelfverantwoordelijkheid.

Gezinshulp

Gezinstherapie voor heel jong en oud(er)

Als een of meerdere personen van een gezin in moeilijkheden is dan heeft dat impact op alle gezinsleden. De weg in gezins én hulpverlenersland vinden valt meestal niet mee. Soms is het nodig: de ouders te helpen met opvoeden, de ouders te helpen om op een lijn te komen (relatietherapie), een of beide ouders individueel te helpen, een of enkele kinderen te helpen om zich zelf verder te ontwikkelen (Kinder- Jongerentherapie). Om gezinshulp met alle expertisegebieden goed aan te laten sluiten voor wat nodig is, werkt Praktijkcentrum Carnisse op verzoek samen met huisartsen, gezinsbegeleiders en andere partijen.

 

In Praktijkcentrum Carnisse

zijn voor hulp aan gezinnen de volgende praktijken in samenwerkingsverband:

 

Praktijk: Expertisegebied:
Prima-leven
 • Relatietherapie
 • Individuele therapie
 • Éen ouder therapie
 • Groepstherapie en cursussen
Balans en ontwikkeling
 • Individueel jongeren
 • Jongeren en ouders
 • Coaching ouders
BSR
 • Body stress release
Koekie
 • Begeleiding kinderen
 • Begeleiding ouders
Balans en ontwikkeling
 • balans in werk & privé
 • burn out
 • overbruggingstrajecten
Chiropractie van Leeuwen
 • Chiropractie voor babies en volwassenen

Samenwerking

Binnen Praktijkcentrum Carnisse staat de zorg voor de cliënt altijd centraal. Het multidisciplinair team is ontwikkeld om jongeren en volwassenen een nog beter zorgaanbod te kunnen doen. Het gaat dan vooral om zorg aan mensen die ingewikkeldere of chronische klachten hebben en zelf niet meer weten welke aanpak het beste is om weer beter in hun vel te gaan zitten. Met elkaar kijken we op welke wijze we een cliënt het best kunnen helpen. Is eerst in beweging komen een goed idee of is het zaak dat iemand zich eerst emotioneel beter gaat voelen? Geen mens is hetzelfde en ingewikkeldere klachten hebben de neiging zich op te stapelen. Samen en bij voorkeur met de huisarts willen we mensen die hulp nodig hebben op meerdere fronten, graag verder helpen.

 

Op hoofdpunten bestaat een multidisciplinair -traject uit:

 

 • Het invullen van de vragenlijsten (testen),
 • Het doen van (indien van toepassing) lichamelijk en mentaal onderzoek
  bij de betreffende gespecialiseerde behandelaar(s).
 • Het formuleren van een advies
  (indien van toepassing met beweegprogramma)
 • Het doorlopen van het multidisciplinair – behandelplan
 • Borgingstraject

 

Klik hier voor regelmatig voorkomende typische klachten.

 

Indien u zich wilt aanmelden voor een multidisciplinair -traject kunt u contact opnemen met één van de behandelaars van Praktijkcentrum Carnisse.

Praktijken

 

Agenda

Voor deze periode is geen agenda actief.

Programma’s

Voor de introductie data zie de agenda van deze site.
Nieuwe programma’s worden hier aangekondigd.

Pers


7 februari 2015, artikel in de Schakel over opening nieuwe locatie Middeldijkerplein!

8 september, artikel in de Schakel in Blik op Barendrecht over zorg

30 juni 2011, artikel in de Schakel over de Open avond van Praktijkcentrum Carnisse

26 augustus 2010, artikel in de Schakel Chiropractie en Praktijkcentrum Carnisse

17 juni 2010, artikel in de Schakel over de opening van PraktijkcentrumCarnisse

3 november, artikel in de Schakel in Blik op Barendrecht over de OPENAVOND

23 nov 2016 artikel in de Schakel over dank voor ’t nieuw wit dak!

Missie

PraktijkcentrumCarnisse is een werkgemeenschap van professionals die in grote diversiteit een rijkdom aan activiteiten biedt in het ondersteunen en het begeleiden van mensen op het fysieke vlak als mede op het vlak van de persoonlijke ontwikkeling. PraktijkcentrumCarnisse heeft de intentie een leeromgeving te zijn voor jong, oud, professional, bezoeker en klant.

 

De verbondenheid uit zich in het actief deelnemen aan de werkgemeenschap in de vorm van kennisuitwisseling, inter- en supervisie activiteiten, contact, kruisbestuiving, gezamenlijke acties, elkaar ontmoeten en natuurlijk gezelligheid.

 

Twee andere belangrijke uitgangspunten zijn gelijkwaardigheid en het nemen van zelfverantwoordelijkheid. Verbondenheid vanuit PraktijkcentrumCarnisse met onze omgeving, ligt besloten in de gemeenschappelijke intentie om in werk en omgang met elkaar een bijdrage te leveren aan onze leefomgeving.

Instituten van de praktijkhouders

Website NIBA lichamelijke psychotherapie:
www.bioenergetischeanalyse.nl of www.sblp.nl
Internationale website : www.bioenergetic-therapy.com

 

Samenwerkende praktijken

Huisarts dr. Broekman http://broekman.praktijkinfo.nl

Logopedie Hanne Weggen www.logopediepraktijkcarnisselande.nl

 

Voorkeurbedrijven en of partners

Hoger economische School (Amesterdam) HES (opleider)
Transfergroep Rotterdam (opleider) www.transfergroep.nl)

Training, coaching en advies: www.primapersona.nl
Verzuim, reïntegratie en preventie www.primapreventie.nl

 

Overige

Training/coaching/opleiding: www.primapersona.nl

Huur

 

Het praktijkcentrum is per 15 september ontbonden en biedt geen verhuur meer aan.

 

Praktijkcentrum Carnisse stelt haar diensten en verhuur ter beschikking op een NON PROFIT basis. Met de praktijkhouders worden de kosten verdeeld en er is dus geen winstoogmerk.

 

Op de nieuwe locatie in het PraktijkCentrumCarnisse is momenteel weer beschikbaar voor: praktijkhouders, coaches en trainers. Samenwerkingen met organisaties en praktijkhouders voor de langere termijn van 1 á 2 jaar worden aangegaan op basis van beschikbaarstelling (time-sharing) van dagdelen in een van de aanwezige praktijk- en oefenruimten.

 

Locatie:

 

Middeldijkerplein 3a (achter het veiligheidsburo).

Ook is de locatie ‘los’ te huur voor groepsactiviteiten.

Voor algemene informatie en vragen over verhuur van de locatie
kunt u terecht bij:

Marc Aarts
tel: 0180-707519 (secretariaat) of via
info(a)praktijkcentrumcarnisse.nl

Route

Contact

Voor informatie over consulten, cursussen en trainingen,
graag rechtstreeks contact opnemen met de betreffende
therapeut, behandelaar, trainer of docent.

 

Bent u nog algemeen aan het oriënteren?
Neem gerust vrijblijvend contact op met het secretariaat.

 

Locatie informatie:

 

Praktijkcentrum Carnisse
Middeldijkerplein 3A
2993DL Barendrecht       

 

T: 0180-707519

E: info(apestaartje)praktijkcentrumcarnisse.nl

 

Marc Aarts is voor de locatie en verhuur eindverantwoordelijk.